Waaraan moet een teler denken bij de inrichting van een nieuw perceel? Te denken valt aan de palen en de paaldikten, het plaatsen van hagelnetten en het leggen van pijpen en slangen voor de beregening en fertigatie/irrigatie. Maar voor alles een goede tekening als basis. Lees het artikel in het tijdschrift Fruitteelt 21 – 2015.